🛒 3+1 gratis op alle eiwitten! Maak jouw combo naar keuze 🛒

Privacybeleid

Evasa Comm. V., gevestigd aan Gistelsteenweg 102A, 8490 Varsenare, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gistelsteenweg 102A
8490 Varsenare, België

T: 
+32 470 93 50 43
info@instituutbabette.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evasa Comm. V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evasa Comm. V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 om de overeenkomst uit te voeren waar je om hebt verzocht
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 als je een bestaande klant bent volgens ons gerechtvaardigd belang en als je nog geen klant bent bij ons met jouw expliciete toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • 
Om goederen en diensten bij je af te leveren volgens ons gerechtvaardigd belang

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evasa Comm. V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam: 7 jaar
 • Adres: 7 jaar
 • Telefoonnummer: 3 jaar
 • Emailadres: 7 jaar

Voor elk van deze categorieën heeft de gebruiker toestemming verleend voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker als particuliere klant optreedt. Om een account aan te houden op onze website is het noodzakelijk dat wij deze gegevens bewaren ter identificatie en om het vlotter afhandelen van bestellingen mogelijk te maken.

Je hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evasa Comm. V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Evasa Comm. V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evasa Comm. V. gebruikt mits jouw toestemming technische, functionele cookies, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Je kan op basis van jouw voorkeuren aangeven of je analytische en/of doelgroepgerichte cookies wenst in te schakelen. Indien je alle cookies aanvaard, zullen zowel analytische als doelgroepgerichte cookies ingeschakeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evasa Comm. V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien je op onze website een account hebt aangemaakt kun je je persoonsgegevens bekijken, downloaden of een aanvraag indienen om ze bij te werken via https://www.instituutbabette.be/pages/mijn-persoonlijke-data

Indien je geen account hebt, kun je je persoonsgegevens opvragen via https://www.instituutbabette.be/pages/opvragen-persoonlijke-data zodat wij je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, kunnen sturen.

Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@instituutbabette.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Evasa Comm. V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evasa Comm. V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@instituutbabette.be